Værd at vide

[SELECT_STATIC_INFO_OPTION]

Har du et spørgsmål om din ferie?

Stil dit spørgsmål her

Busrejse

Busser Rejselængde Opsamlingssteder Busskifte Stoppesteder og pause til aftensmad Bussens afgangstider Afsætningssteder Ankomsttid – returrejse Sædefordeling Røgfrie busser DVD Nattero Husdyr Baby Bagage Rejsens pris Minimum antal deltagere Rejsedokumenter Udelukkelse fra deltagelse

Busser

Vores busrejser udføres med 4-stjernede busser, som alle har toilet, tv og dvd-afspiller. Busserne er udstyret med gode vinterdæk, og såfremt det er nødvendigt, udstyres de med snekæder, så du hurtigt og sikkert kan rejse til din skidestination.

Sunweb bussen kører, så vidt muligt, mod din destination uden skiftesteder. Der kan forekomme skift undervejs. Du rejser som udgangspunkt om natten, så du er udhvilet, når du ankommer til destinationen dagen efter. I løbet af rejsen, bliver der regelmæssigt holdt pause, så du kan strække benene, få noget at spise eller drikke, benytte et toilet eller ryge en cigaret. Det er muligt, at der ved eventuelle forsinkelser bliver skåret i antallet af stop på vejen. Sunweb er ikke ansvarlig for forsinkelser, som opstår pga. vejromstændigheder, uheld, tekniske fejl, trafik eller andre uforudsete forhold.

Rejselængde

Normalt er der afgang om fredagen og ankomst lørdag på destinationen. Når ferien er forbi, tager du af sted mod Danmark lørdag aften, og du er således hjemme søndag. Der er derfor tale om en 10 dages rejse, hvor du har 8 dage (7 nætter) på din skidestination.

Angivelse af afgangs- og ankomsttider er tilgængeligt under dit rejsemål under fanebladet "Transport". De endelige informationer findes på dit rejsedokument.

Opsamlingssteder

Til hver destination under fanebladet ”Transport” kan du finde de forskellige opsamlingssteder. På dit rejsedokument/billet finder du altid de endeligt gældende afgangstider og -steder. De tilbudte opsamlings- /afsætningssteder kan variere pr. rejsemål og dato. De mulige på/afstigningssteder kan ses i løbet af din online booking. Opsamlingsstedet på udrejsen behøver ikke være afsætningsstedet i forbindelse med returrejsen. Du har f.eks. mulighed for at vælge Ølby som opsamlingssted og stige af bussen i Ringsted på hjemrejsen.

I tilfælde af, at for få deltagere ønsker at benytte et givent opsamlings- /afsætningssted, forbeholder Sunweb sig retten til ikke at bruge det pågældende sted som opsamlingssted/afstigningssted. Skulle det ske, at et opsamlings- /afsætningssted aflyses, efter du har booket dette, vil Sunweb refundere en togbillet (2. klasse) til det tættest liggende opsamlings/afstigningssted. Foretager du en booking, hvor de rejsende deltagere vil stå på forskellige steder, kan Sunweb aldrig garantere, at alle rejsende vil køre med den samme bus til skidestinationen. Dette gælder også i forbindelse med forskellige bookinger.

Busskifte

I mange tilfælde vil der være busskifte i Kolding.

Stoppesteder og pause til aftensmad

En stor del af vores busser kører til destinationen fra opsamlingsstedet uden skift. Afhængig af kørselsrute og turens fremskridt vil chaufføren bestemme pausen til aftensmad.

Bussens afgangstider

Sunweb tilbyder busrejser til forskellige destinationer i Frankrig, Østrig og Italien. Der er afgang i løbet af morgenen eller formiddagen. Mere information om afgangstider og opsamlingssteder er beskrevet under din destination - under fanebladet ”Transport”.

Afsætningssteder

Sunweb bestræber sig på at sætte alle gæster af direkte ved deres indkvartering, således at du undgår at skulle gå med din bagage. Kun i situationer, hvor vejret er dårligt og/eller de lokale forhold gør det umuligt, vil du blive sat af så tæt på din indkvartering som muligt. Resten af vejen skal du derfor gå eller tage en taxi (for egen regning). Såfremt det allerede ved hjemmesidens/brochurens udarbejdelse står klart, at bussen ikke vil kunne stoppe foran den respektive indkvartering, vil dette være beskrevet under detaljerne for din indkvartering. På nogle destinationer bringer bussen dig til et centralt sted i dalen, hvor et andet busselskab vil sørge for videre transport til din indkvartering. Omkostningen til dette er inkluderet i din samlede rejse. Det er kun, når det logistisk set er nødvendigt, at vi lejer andre transportselskaber ind. I dette tilfælde er vi afhængige af dette selskabs opsamlings/afstigningssteder og derfor vil eventuelle omkostninger til taxikørsel til din indkvartering være for egen regning.

Ankomsttid – returrejse

Du rejser om natten i forbindelse med din hjemrejse. Som udgangspunkt vil du ankomme til Danmark den næste dag i løbet af eftermiddagen/aftenen, afhængig af det valgte afsætningssted. Under fanebladet ”Transport” under din destination kan du se de forventede ankomsttider. Disse tider kan påvirkes meget af f.eks. vejr-, trafik- og uforudsete forhold. Undgå venligst at ringe til Sunweb omkring eksakte ankomsttider, da vi ikke kender dem mere uddybende, end de står beskrevet på hjemmesiden

Sædefordeling

Grundet sikkerhedsregler vil alle få en fast siddeplads i bussen. Buschaufføren anviser pladserne således, at alle med den samme reservation kan sidde sammen.

Røgfrie busser

Sunweb kører med røgfrie busser. Det er derfor forbudt for gæster og chaufføren at ryge i bussen.

DVD

Alle busser råder over et stereo-lydsystem, samt et DVD system. I løbet af rejsen vil chaufførerne sørge for noget hyggeligt musik eller en god film.

Nattero

Omkring kl. 00.30 vil radio og tv blive slukket. Det nødvendige nattelys vil blive tændt, og der vil ikke blive holdt flere pauser for passagererne.

Husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i Sunwebs busser.

Baby

Såfremt du rejser med en baby, er du af sikkerhedshensyn forpligtet til at reservere et sæde til ham/hende. Det er ikke tilladt at have en baby på skødet i løbet af rejsen. Du betaler ikke for at have en baby med. Der beregnes dog 300,- som tillæg i administrationsomkostninger.

Bagage

Alle busser har en meget begrænset bagageplads. Der er pr. person plads til én taske eller kuffert i normal størrelse (op til 20 kg, et par ski (med skistave og støvler)) eller et snowboard (med sko) samt håndbagage (max. 2 kg). I en snowboardtaske bør der ikke være mere end ét snowboard (dvs. heller ikke anden bagage såsom snowboardstøvler, tøj osv.). Hvis du medbringer et snowboard, er du forpligtet til at afmontere bindingerne. Du kan i stedet medbringe bindinger og sko i en skotaske. For at sikre at al bagage kan være i bussen, så er det forbudt at medbringe madvarer i bagagen. Hvis du medbringer for meget bagage, er føreren forpligtet til at afvise at tage det med. Husk altid at have et navn- og adresseskilt på din bagage. Du er selv ansvarlig for din egen bagage, og Sunweb fralægger sig ethvert ansvar for glemt eller beskadiget bagage. Vi anbefaler dig at tegne en rejseforsikring med bagagedækning, se afsnittet ”Rejseforsikring”.

Rejsens pris

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Sunweb forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er du berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles til Sunweb umiddelbart efter, du er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Hvis skatter eller afgifter m.v., som pålægges Sunweb direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Sunweb forpligtet til at godtgøre det sparede beløb, såfremt det overstiger 100,- pr. rejsedeltager.

Du vil blive underrettet om eventuelle prisstigninger senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen, eller senere af den rejsende, oplyste adresse.

Minimum antal deltagere

Ved alle rejser gælder det, at der skal være minimum 25 deltagere tilmeldt 2 uger inden afrejsedatoen. Såfremt der er mindre end 25 deltagere, som har booket en rejse, forbeholder Sunweb sig retten til at aflyse/annullere rejsen.

Rejsedokumenter

Det er ikke tilladt at rejse med et udløbet pas. Sørg derfor altid for at have et gyldigt pas med på din rejse.

Udelukkelse fra deltagelse

Overtrædelse af reglerne og uretmæssig adfærd kan medføre forbud mod at køre med bussen. Ansvaret for dette samt for de følger, det måtte have, ligger 100 % hos rejsedeltageren.

Antal deltagere

Indtast dine oplysninger om antal deltagere, som du ønsker med på ferien. Sunweb vil derefter tage hensyn til oplysningerne vedr. rejseinformation og prisberegning.

Voksne Ældre end 17
Børn 2 år til 16 år gammel
Babyer 0 år til 1 år gammel